شرکت اروم نیرو توان

تماس با ما - پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی

آدرس :

آذربایجان غربی – ارومیه – جاده سرو – پارک علم و فناوروی – طبقه اول – واحد 109

شماره تماس :

ارتباط با ما - پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی

آدرس :

آذربایجان غربی – ارومیه – پل قویون – خیابان شهید باقری – جاده سیر – شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی