با ما بیشتر آشنا شوید

درباره اعضا تیم

این تیم از اعضای قدرتمند و دلسوز تشکیل شده که از هیچکمکی برای رضایت کاربران دریغ نمیکند

دکتر اکبر جلالی فتحی

مدیر عامل

ندا مقتدر

مدیر داخلی

یحیی نعمتی

رئیس هیئت مدیره

رقیه حسن زاده

کارشناس فروش

گلچین اخوان

کارشناس فروش

سهیلا تیوری نیا

کارشناس فروش

اعظم پاکدامن

کارشناس فروش

هادی مهدی

کارشناس فروش

لیدا ظفریان

کارشناس تحقیق و توسعه

مهران صدر رضوانی

کارشناس تحقیق و توسعه

الهام نظامی

مسئول سایت

سپیده سرنیزه دوست

مدیر حسابداری

معصومه مظاهرپور

کارمند دفتری

منیره محمد تقی پور

مدیر تولید

محمد باباپور

دستیار تولید

ناصر حبیب زاده

دستیار تولید